Tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad Puhv OÜ (edaspidi puhv.ee), registrikood 14348741 aadress Rännaku pst 10, Tallinn internetipoes (www.puhv.ee) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.
1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tellimistingimustest, puhv.ee hinnakirjast
ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2. Lepingu jõustumine
2.1. Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse saatmist puhv.ee poolt.

3. Kauba ja teenuste hinnad
3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
3.2. Puhv.ee jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest
koduleheküljel uute hindade määramisega.

4. Kaupade eest tasumise ja kättesaamise viisid:
4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja kohaletoimetamiseviisid: Kaup saadetakse Itella SmartPostiga või Omnivaga Kliendi poolt valitud pakiterminali. Transpordi ja toote eest tasutakse 100% läbi pangalingi. NB! Makstes pangalingiga vajutage kindlasti peale makse sooritamist nuppu „Tagasi kaupmehe juurde”. Vastasel korral võib juhtuda, et info makse õnnestumise kohta ei jõua meieni ning Teie tellimuse täitmine viibib.

5. Kauba saadavus
5.1. Kauba saadavuse info on ära toodud antud toote all. Kui hetkel antud toode puudub siis on toote all ka vastav märge.

6. Kliendi õigus tellimusest taganeda
6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.
6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse firmale Puhv OÜ meiliaadressil info@puhv.ee ja tagastama tellitud kauba.
6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis.
6.4. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades tellija isiklikke kirjeid või logosi.
6.5. Puhv.ee internetipood tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).
6.6. Kauba tagastamisel tuleb kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.
6.7. Transpordi eest tasutud kulusid ei tagastata.

7. Pretensioonide esitamise õigus
7.1. Toodetele kehtib pretensioonide esitamise tähtaeg seaduses (VÕS) ettenähtud korras.
7.2. Pretensioonide esitamise tähtaeg kehtib ainult koos ostuarvega.
7.3. Pretensioonide esitamise tähtaeg ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest, hooldusjuhendi või kasutusjuhendi eiramisest või toote kulumisest.
7.4. Pretensioonide esitamise tähtaeg ei kehti juhul, kui kaubal on märge “defektiga”,”lõpumüük” või “näidis”. Vastaval kaubal on oluliselt alandatud müügihinda.

8. Omandireservatsioon
8.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup puhv.ee omand.

9. Isikuandmete kogumine ja kasutamine
9.1. Puhv.ee ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Tellijale toimetamiseks.
9.2. Puhv.ee kasutab Tellija kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale ainult juhul, kui Tellija on seda soovinud.

10. Tellimistingimuste ja hinnakirja muudatused
10.1. Puhv.ee-l on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.
10.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.puhv.ee ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.
10.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Tellijale tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

11. Järelvalve asutus ja vaidlused
11.1. Tellimistingimuste alusel sõlmitud lepingute üle on järelvalvepädevus Tarbijakaitseameti juures tegutseval tarbijavaidluste komisjonil. Täiendatavat infot saab tarbijakaitse komisjoni nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.
11.2. Kliendil on õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile või Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi ehk ODR-platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.

12. Lõppsätted
12.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
12.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem. Peale ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad tellimistingimused kättesaadavaks aadressil https://www.puhv.ee